Ceník služeb

Ceník služeb

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami.

Ošetření nepojištěného pacienta 1000 Kč
Omluvenka do zaměstnání/školy 200 Kč
Posudek k přijetí na VŠ 300 Kč
Vyšetření pacienta mimo ordinační dobu
(pouze po tel. dohodě)
1000 Kč
Výpis z dokumentace pro pojišťovnu/závodního lékaře 500 Kč
Bezinfekčnost, účast na letních nebo zimních táborech 200 Kč
Řidičský průkaz 600 Kč
Řidičské oprávnění osob nad 65 let 400 Kč
Rozšíření řidičského průkazu 500 Kč
Potravinářský průkaz­ na dobu určitou 400 Kč
Potravinářský průkaz­ na dobu neurčitou 500 Kč
Vyplnění formuláře pro Domov seniorů 300 Kč
Lékařský posudek pro vůdce plavidla 500 Kč
Zbrojní průkaz 600 Kč
Zdravotní způsobilost pro obsluhu vysokozdvižného vozíku 500 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 600 Kč
Sportovní prohlídka 300 Kč
Aplikace očkování u samoplátců 100 Kč
Aplikace očkování na doporučení jiného lékaře 100 Kč
Administrativní výkon
- potvrzení pro soukromé účely
 200 Kč
Lázeňský návrh­ samoplátce nebo příspěvkové lázně 500 Kč
Předoperační vyšetření u samoplátců 1000 Kč
Potvrzení pro pojišťovny 500 Kč
kopírování na přání pacienta -1 strana 5 Kč